Dividi

Vivi di ricordi
vividi.
Ricordi lì vidi
        lividi.

Brividi.Ricordi di divi
        in DVD.

invìdi divìdi vi vìdi
vìvidi lìvidi